Jak zorganizować NS?

Jeśli chcesz, aby Nightskating odbywał się w Twoim mieście masz do wyboru – skontaktować się z organizatorami w innych miastach, aby we współpracy z Tobą zorganizowali NS tam gdzie chcesz, albo zająć się organizacją całości imprezy samodzielnie (inni organizatorzy oraz ta strona na pewno Ci w tym pomogą).

Formalności

Podstawowym sposobem zgłoszenia NS jest zawiadomienie urzędu gminy o planowanym zgromadzeniu w trybie podstawowym, co należy zgłosić minimum 6 dni przed wydarzeniem – jednak aby wszystkie służby mogły przygotować się do zabezpieczenia imprezy jak najlepiej, warto złożyć dokumenty przynajmniej 2 tygodnie wcześniej (maksymalnie 30 dni).
Zobacz: http://poradnik.ngo.pl/zgromadzenia-tryb-podstawowy-i-uproszczony

W niektórych miastach dopuszcza się zgłaszanie przejazdów rolkarzy na tych samych zasadach co przejazdów innych pojazdów (wykorzystanie drogi w sposób szczególny) – jest to trudniejsza procedura i nie wszystkie miasta zgadzają się na jej zastosowanie, gdyż zgodnie z ogólnie przyjętą interpretacja przepisów, rolkarz jest traktowany tak samo jak pieszy i przejazd rolkarzy w świetle prawa jest pieszą demonstracją. Ta forma zgłoszenia Nightskatingu jest jednak preferowana przez niektórych sponsorów, jeśli chcemy podejść do tematu bardziej komercyjnie.

Zobacz:
wzór zgłoszenia Nightskatingu (nieaktualny – obecnie zgłoszenia nieco się różnią – aktualne wzory są dostępne na stronach www poszczególnych miast);
przykładowa odpowiedź urzędu na zgłoszenie imprezy (obecnie większość urzędów nie odpowiada pisemnie na zgłoszenie zgromadzenia, a jedynie umieszcza informację o jego przyjęciu w BIP);
przykładowe identyfikatory – wydawane od 9.11.2012 – ustawa nie wymaga podawania na identyfikatorze daty i innych szczegółów dotyczących zgromadzenia, co jest praktykowane w niektórych miastach. Dobrym rozwiązaniem jest wydanie identyfikatora z minimalną ilością danych wymaganych ustawą, co pozwala uprościć procedury i wyrobić tylko 1 identyfikator na cały cykl przejazdów.

Pomimo różnych atrakcji związanych z interpretacją przepisów, część formalna to najłatwiejszy element organizacji całego wydarzenia.

W interpretacji przepisów mogą również pomóc: 
– postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2023 r., sygn. akt XXV Ns 50/23 (dopuszczający organizację zgromadzenia publicznego w formie przejazdu na rolkach) oraz postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 14 kwietnia 2023 r. oddalające zażalenie złożone przez Prezydenta m.st. Warszawy, sygn. akt I ACz 140/23;
– postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2023 r., sygn. akt I Ns 23/23 potwierdzający kwietniowy wyrok i potwierdzający, że wolność zgromadzeń dotyczy też innych form poruszania się uczestników zgromadzenia – na rowerach, hulajnogach, wózkach i innych urządzeniach wspomagających ruch;
– wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 18 stycznia 2006 r. (sygn. akt K 21/05), orzekający o niezgodności z Konstytucją stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym (wykorzystanie drogi w sposób szczególny) w stosunku do zgromadzeń publicznych;
– wyrok NSA z 6 sierpnia 2010 (sygn. akt I OSK 155/10) potwierdzający w uzasadnieniu prawo do organizacji zgromadzeń publicznych z przemarszem również w formie przejazdu pojazdami (w przypadku tego wyroku, demonstracji rowerowej);
postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dn. 22 czerwca 2016 r. (Sygn. akt I Ns 20/16), potwierdzające, że nowe brzmienie ustawy Prawo o Zgromadzeniach nadal dopuszcza przeprowadzenie zgromadzenia w formie przejazdu.

Do zapewnienia

Aby impreza przebiegała bezproblemowo i w dobrej atmosferze, należy zapewnić kilka ważnych elementów:

  • NS Team – grupa osób ze strony organizatora, zabezpieczająca skrzyżowania i przejścia dla pieszych na trasie, pilnująca porządku w peletonie i kontrolująca jego kształt, pomagająca uczestnikom przejazdu;
  • Ratownicy – na każdym przejeździe zdarzają się upadki, czasem skutkujące urazami, dlatego ważne jest zaplecze medyczne (minimum 2 ratowników + 1 na każdych 300 uczestników);
  • Muzyka – bez niej przejazd nie będzie tak wesoły;
  • Łączność – aby organizatorzy i ratownicy wiedzieli co się dzieje w peletonie;
Opcjonalnie

Poza najważniejszymi elementami, warto zadbać o dodatkowe atrakcje i elementy:
– tematykę przejazdu, konkursy, pokazy, slalom i inne bonusy dla uczestników;
– stroje dla NS Teamu, aby wyróżniał się spośród uczestników i inne akcesoria;
– dodatkowe pomysły, które wyróżnią Twój Nightskating od innych.